سونا یا همان حمام فنلاندی در واقع به اتاقی اطلاق می شود که با دیواره های ایزوله شده تشکیل شده است که در آن جایگاهی برای نشستن افراد ساخته شده و این فضا با ایجاد حرارت تا حدود 55 درجه سانتی گراد گرم می شود.

سونای بخار :

هر گاه برای گرمایش از بخار استفاده گردد به این سونا ، سونای بخار گفته می شود

تجهیزات مورد نیاز برای سونای بخار عبارتند از :

1-دیگ یا مولد تولید بخار

2-فضای مخصوص یا اتاق سونا

3-تجهیزات کنترلی محیطی

سونای خشک :

هرگاه برای ایجاد گرما و دمای ذکر شده در اتاق سونا از هوای داغ استفاده شود سونای خشک نامیده خواهد شد

تجهیزات مورد نیاز :

1-کوره یا مولد تولید حرارت 

2-فضای مخصوص یا اتاق سونا

3-تجهیزات کنترلی محیطی

    سبد خرید

    ورود