1. كنترل پر قدرت خوردگي و جلوگیری از سوراخ شدن رادیاتور و لوله ها
 2. معلق نگه داشتن رسوبات و سختی های موجود در آب
 3. کا هش هزينه نگهداري و افزايش طول عمر مفيد سيستم
 4. آسان نمودن تبادل حرارت به همراه محافظت دائم سطوح فلزي از رسوب گذاري
 5. جلوگیری کننده از ایجاد هوا در رادیاتور و لوله ها در اثر خوردگی گالوانیکی
 6. جلوگیری از عفونی شدن آب
 7. کاهش مصرف سوخت
 8. جلوگیری از خراب شدن پمپ ها و قطعات مرتبط
 9. جلوگیری از خراب شدن و رسوب گذاری داخل مبدل سیستم های گرمایشی
 10. تنظیم کننده PH آب در گردش
 11. سازگار با محیط زیست
  سبد خرید

  ورود