کولر سلولزی پلیمری

کولر آبی سلولزی پلیمری چیست؟

کولر آبی سلولزی پلیمری چیست؟ یکی از جدیدترین و به روزترین سیستم های سرمایشی، کولر سلولزی پلیمری است. همان گونه که از نام این نسل از سیستم های خنک کننده بر می آید با توجه به میزان هوادهی و ظرفیت، این سیستم ها برای کاربری های تجاری و صنعتی و...

کولر آبی سلولزی

کولرآبی سلولزی چیست ومقایسه آن با کولر آبی پوشالی

کولر آبی سلولزی چیست؟به کولر های آبی که به جای استفاده از پوشال، از پد سلولزی استفاده میکنند، کولر آبی سلولزی گفته میشود. در این مدل از کولرها به جهت وجود ضخامت و همچنین، عدم وجود منافذ بزرگ و استفاده از سیستم تصفیه هوا درساختار کولر آبی سلولزی، از ورود هوای...

تاسیسات دماکده

ورود