سیستم سرمایش گلخانه

سرمایش گلخانهخنک کردن گلخانه بسیار سخت تر و پر هزینه تر از گرم کردن آن می باشد. در تابستان هوای داخل گلخانه ها اغلب 11 درجه سانتی گراد و بیشتر از دمای محیط بیرون است.در مناطق گرم،  کشت محصولات در تابستان و درون گلخانه بدون انجام تهویه شدید و خنک کردن گلخانه...

سیستم گرمایش گلخانه

سیستم گرمایش گلخانهانتخاب یک سیستم سرمایشی و گرمایشی گلخانه ای مناسب برای تنظیم و پایدار نگه داشتن دما، رطوبت و تهویه هوا امری حیاتی و دایمی در اغلب گلخانه ها است.در گلخانه ها باید یک محیط کنترل شده با نور کافی، دما و رطوبت مناسب را برای رشد محصولات...

تاسیسات دماکده

ورود