پمپ آب خانگی یکی از مهمترین و پرکاربردترین تجهیزاتی است که امروزه در سیستم های آبرسانی منازل مورد استفاده قرار می گیرد. در این مقاله بنا داریم تا مروری کامل بر موارد مهم یک پمپ آب خانگی داشته باشیم.

پمپ های آب خانگی انواع مختلفی دارند که پرکاربردترین آنها در قالب سه دسته اصلی قرار می گیرند:

– پمپ های سانتریفیوژ

– پمپ های جتی

– پمپ های محیطی

    سبد خرید

    ورود