پکیج مرکوری و مگاترم تحت لیسانس کمپانی ایتالیایی در چند کشور آسیایی
و اروپایی مونتاژ و تولید می شود.همچنین به دلیل استقبال روز افزون بازار و انبوه
سازان مسکن از محصولات ارائه شده توسط این شرکت و صدور آنها به کشور های
همسایه (آسیای میانه) زمینه ای را فراهم ساخته تا به زودی شاهد تولید این
محصولات در داخل کشور باشیم.

    سبد خرید

    ورود