اهداف آتش‌نشانی حفاظت از سلامت افراد، جلوگیری از آسیب به اموال و حفاظت از محیط زیست است.
آتش‌نشانی مهارتی بسیار فنی است که احتیاج به دوره‌های طولانی چه در زمینه‌های عمومی مانند مقابله با آتش و چه در زمینه‌های تخصصی مانند عملیات امداد و نجات دارد.
تاسیسات مهندسی بصورت تخصصی در زمینه لوله کشی و اجرای سیستم های اطفا حریق در خدمت شما عزیزان خواهد بود.

لوله کشی آتش نشانی تاسیسات کاشان


انواع روش های اجرای سیستم آتش نشانی:

1- اجرای سيستم آتش نشانی به روش خشک: در این نوع لوله کشی آتش نشانی ، منبع آب مورد نیاز جهت استفاده درلوله کشی سیستم آتش نشانی و یا قرقره آتش نشانی از منابع آب ساختمان و یا محل مورد استفاده جدا است, به سیستم لوله کشی آب شهری ساختمان ارتباطی ندارد.
بنابراین در حالت عادی داخل لوله ها و جعبه آتش نشانی و قرقره آن، آب وجود نداشته و خشک می باشد. وجه تسمیه این سیستم نیز به همین علت است. در روش اجرای لوله کشی آتش نشانی آب مورد نیاز از طریق لوله ورودیی که معمولاً در جلوی درب ساختمان و یا محل مورد نظر در تامین می گردد.
در هنگام ضرورت تانکرها و یا پمپ های آتش نشانی به این ورودی متصل شده و آب مورد نیاز را به درون لوله کشی سیستم آتش نشانی پمپاژ می نمایند , بدین صورت آب در هر طبقه در لحظه ضرورت قابل استفاده خواهد بود.
بطور استاندارد ورودی بالای جعبه آتش نشانی را به لوله کشی این سیستم اختصاص می دهند که جعبه های آتش نشانی در هر دو طرف جعبه هم در بالا و هم در پایین جعبه (4 عدد سوراخ) ، این ورودی ها پیش بینی شده است تا نصب آن در هر شرایطی میسر گردد. لازم بذکرست این ورودی ها برای دو سایز 9 و 12 سانت پیش بینی شده اند.
2- اجرای سيستم آتش نشانی به روش تر : در این نوع لوله کشی سیستم آتش نشانی آب مورد نیاز از آب شهری تامین می گردد. لوله کشی این سیستم به لوله کشی آب شهری ساختمان متصل بوده و اجازه میدهد همیشه در این سیستم آب در وجود داشته باشد بطوریکه هرگاه شیر ورودی جعبه آتش نشانی (در جعبه های آتش نشانی با قرقره برزنتی توصیه می گردد تنها در هنگام استفاده ضروری شیر ورودی آب باز شود) و نازل سر لوله باز شود آب جریان می یابد. وجه تسمیه این سیستم نیز به علت وجود همیشگی آب در سیستم می باشد.
بطور استاندارد ورودی پایینی جعبه آتش نشانی را به لوله کشی این سیستم اختصاص می دهند که جعبه های آتش نشانی در هر دو طرف جعبه هم در بالا و هم در پایین جعبه (4 عدد سوراخ) ، این ورودی ها پیش بینی شده است تا نصب آن در هر شرایطی میسر گردد. لازم بذکرست این ورودی ها برای دو سایز 9 و 12 سانت پیش بینی شده اند.
3- سيستم مرکب (تر و خشک) : در این نوع از لوله کشی سیستم آتش نشانی ، با توجه به شرایط ساختمان نظیر مساحت، ارتفاع آن و غیره از ترکیب دو سیستم تر و خشک همزمان استفاده می گردد. در زیر ، یک سیستم متشکل از لوله های تر و خشک با یک تانک مرتفع ، نشان داده شده است . سیستم های لوله های تر برای استفاده ساکنین جهت اطفاء آتش های کوچک در نظر گرفته شده است .در ساختمان های بلند باید یک پمپ خودکار برای رساندن آب ( از لوله شهر ، تانک ذخیره یا منبع ) به جعبه آتش نشانی وجود داشته باشد .

    سبد خرید

    ورود